Marca · Àtic Gestió

Creació de la imatge corporativa i logotip de l’empresa Àtic Gestió. Disseny de l’imagotip basant-nos en la joventut, espontaneïtat i personalitat dels seus joves empresaris.

Categoria

Identitat Corporativa, Logotip, Marca, Web, Websites