Restyling marca · Base Immobiliària

Disseny dels elements de comunicació i de la papereria corporativa seguint la línia gràfica de la marca. Reforç de la identitat visual corporativa que permet transmetre la personalitat de la marca.

Categoria

Identitat Corporativa, Marca, Restyling