Guia d’activitats d’estiu · Ajuntament de Begur

Disseny i maquetació de la guia d’activitats d’estiu de Begur, població de la Costa Brava.
La imatge d’enguany s’ha basat en diferents il·lustracions, creades a l’agència, que reflecteixen els elements característics de Begur com el castell, el peix de roca o l’Illa Roja.
Guia amb 4 idiomes, amb obertura lateral i format molt portable.

Categoria

Editorial, NEW!