FIRA INDIANS 2018 · AJUNTAMENT DE BEGUR

Creació dels diferents elements comunicatius i promocionals de la Fira Indians Begur 2018.
Maquetació dels programes d’activitats i edició de la informació en quatre idiomes. Realització de les samarretes i del pòster, de les lones i banderoles que es reparteixen per tota la ciutat, dels gots i de les torretes.

Categoria

Campanya integrada, Fulletó, NEW!, Publicitat exterior