Packaging MIND · Elixir Dragó

Disseny del packaging i imatge de producte de MIND seguint la imatge corporativa i gràfica d’Elixir Dragó